top of page

O PROJEKTU

     Poduzetnička zona u gradu Karlovcu, u naselju Gornje Mekušje, uređuje se u okviru provedbe projekta "Razvoj Poduzetničke zone Gornje Mekušje" KK.03.1.2.03.2024. Projekt je sufinanciran u iznosu od 8.548.683,25 HRK (84,9999951 %) iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  • FOND/PROGRAM: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program "Konkurentnost i kohezija", 2014. - 2020.

  • UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 10.213.750,00 HRK

  • RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. srpnja 2019. do 1. srpnja 2020.

SVRHA PROJEKTA

     Projekt "Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu" doprinijet će ravnomjernom gospodarskom razvoju regije privlačenjem investicija i stvaranjem mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Ostvarivanjem specifičnog cilja, infrastrukturnim opremanjem Poduzetničke zone Gornje Mekušje, stvorit će se uvjeti za razvoj poduzetništva, povećanjem investicija te zaposlenosti u gradu Karlovcu.

CILJEVI PROJEKTA

     Ciljevi Projekta usmjereni su prema aktivaciji raspoložive zone Gornje Mekušje namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar Poduzetničke zone, opremljenoj i izgrađenoj infrastrukturi zone te njezinu naseljavanju poduzećima koja će u njoj poslovati. Rezultati Projekta ogledati će se u ukupno 8225 m² opremljene i izgrađene infrastrukture zone, odnosno izgrađenim prometnicama, energetskoj, kanalizacijskoj, vodovodnoj, komunikacijskoj, tzv. zelenoj infrastrukturi, broju poduzeća,koja posluju u zoni te, posljedično, povećanju njihove konkurentnosti, stvaranju novih radnih mjesta, poticanju novih investicija poduzetnika te prijenosu znanja i inovacija.

bottom of page