top of page

Područje zone Gornje Mekušje obuhvaća površinu od 104 616 m².

Podijeljena je na 10 građevnih čestica, a građevne čestice broj 8 - 10 mogu se spojiti.

raspodjela_zemljista.jpg
Prodano.png
Prodano.png
Prodano.png
Prodano.png
Prodano.png
Prodano.png
Prodano.png
Prodano.png
Prodano.png
tumac_raspodjela_zemljista.jpg
povrsine.jpg
Površine gospodarske namjene - proizvodnja (I) i površine poslovne namjene (K)
Površine gospodarske namjene - proizvodne (I) namijenjene su izgradnji građevina industrijske i zanatske proizvodnje, poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti, s pomoćnim građevinama, te ugostiteljsko-turističkih građevina (bez smještajnih kapaciteta).

Površine poslovne namjene (K) namijenjene su izgradnji poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti te ugostiteljsko-turističkih  građevina (bez smještajnih kapaciteta).

Način raspolaganja:

Vlasništvo zemljišta: Grad Karlovac
Način prodaje: raspisivanje javnog natječaja
Početna cijena: procjena tržišne vrijednosti od ovlaštenog sudskog vještaka - procjenitelja
Od zainteresiranih poduzenika/investitora očekuje se

PISMO NAMJERE sljedećeg sadržaja:

  • naziv pravne osobe, odnosno ime i prezime fizičke osobe
  • pretežita djelatnost
  • djelatnost u zoni s očekivanim brojem novozaposlenih
  • vrijednost ulaganja
  • potrebna veličina zemljišta
  • energetske potrebe, potrebna količine vode, plina i odvodnje.

  Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Gornje Mekušje nalazi se na www.karlovac.hr

bottom of page