top of page

Pogodnosti prilikom ulaganja u zonu:

                Definirat će se posebnim odlukama Grada Karlovca, a ovisit će o broju zaposlenih, djelatnosti i drugim utvrđenim kriterijima o kojima će odlučiti Gradsko vijeće Grada Karlovca. Sve olakšice imaju karakter potpore male vrijednosti.

           Pogodnosti koje su na snazi:

1.       II. skupina područja od posebne državne skrbi (Zakon o područjima od posebne državne skrbi) -            Plaćanje umanjene jedinične cijene za vodni doprinos (Zona C).

 

2.       Komunalni doprinos – 0 kn – za proizvodne djelatnosti -

          olakšica ima karakter državne potpore male vrijednosti.

 

3.      Komunalna naknada – mogućnost umanjenja donošenjem posebne odluke Gradskoga vijeća  -                 olakšica ima karakter državne potpore male vrijednosti.

bottom of page